โครงการวันสำคัญของชาติ

วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 36 เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

ผลการแข่งขัน
ขั้นตอนการดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ลงทะเบียนสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบ
  2. เลือกสมัครกิจกรรมที่สถานศึกษาจะส่งนักเรียนเข้าร่วม และกรอกข้อมูลนักเรียน
  3. เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วระบบจะจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนไว้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 12 ส.ค. 2561 ต่อไป
Generic placeholder image

รายละเอียดโครงการ

View details »

Generic placeholder image

รายละเอียดกิจกรรม

View details »

Generic placeholder image

ผลการแข่งขัน

View details »